Ademtherapie

adem_3 site 11-2018 wordpress” Wie zijn adem beheerst, beheerst zijn denken;
   Wie zijn denken beheerst beheerst zijn adem “

In individuele lessen bied ik ademtherapie aan.
Je leert je eigen adem te voelen, te (her)kennen en bewust te worden wat adem betekent voor je lichaam en geest. Wanneer je spanning ervaart, zal je adem onrustig worden of hoog in de borst voelbaar zijn. Ben je ontspannen dan zal ook je adem rustig zijn, kalm stromend in de buik.

Uitgangspunt bij de begeleiding is dat je niet “fout” ademt, maar dat je natuurlijke adem wordt teruggevonden. Door aanraking met mijn handen en door gerichte oefeningen ontstaat er ruimte voor je adem. Afhankelijk van wat ik observeer, bied ik de handvatten om een bewustwordingsproces in gang te zetten. Denk hierbij bv. aan het leren ontspannen, je adem leren gebruiken, steviger in je schoenen staan, ruimte geven aan emoties (deze zijn immers nauw verbonden aan de adem), grenzen herkennen en respecteren, niet “presteren” enz.

Voor wie?
Wanneer het natuurlijke ademen, om wat voor reden dan ook, verstoord is geraakt en tot klachten leidt. Denk bv. aan hyperventilatie of cara-klachten. Ook zonder specifieke klachten, maar bij behoefte aan innerlijke rust of bezinning op je leven is ademtherapie een goede ingang. Voor mensen die zich beroepsmatig of als hobby met muzikale of dramatische expressie bezighouden, biedt het een extra ondersteuning.

Bij een adem die vrij stroomt zal het denken rustig worden en het zelfvertrouwen toenemen –